ιμάνι της Paranagua - Porto de Paranaguá - Appa

www.portosdoparana.pr.gov.br

 

 

 

                               Επέκταση των λιμάνι-δείτε το βίντεο παρακάτω