Για την εταιρεία

 Οι SERVPORT SERVIÇOS MARÍTIMOS είναι μια εταιρεία που ειδικεύεται στην θαλάσσια περιοχή του λιμένα, εξυπηρετώντας λιμενικών φορέων, των ναυτικών πρακτόρων και των πλοιοκτητών, έχοντας ως κύριο στόχο την ικανοποίηση των πελατών μας από την εκτέλεση της εργασίας με δέσμευση, την ταχύτητα και την ποιότητα· πάντα αναζητούν νέες τεχνολογίες και τη βελτίωση της όλο και περισσότερο τις υπηρεσίες μας.